Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας tavotana.gr!

Η ιστοσελίδα tavotana.gr είναι η ιστοσελίδα που αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης του Κωνσταντίνου Αργυρόπουλου, Εμπόριο Καφέ – Τσαγιού – Κακάο και Μπαχαρικών,  Βασιλέως Κωνσταντίνου 135, Τ.Κ. 37100, Αλμυρός Μαγνησίας-Ελλάδα. Τα  προϊόντα της εν λόγω επιχείρησης διατίθενται προς πώληση σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Με την πρόσβαση και την περιήγηση στην ως άνω ιστοσελίδα ή τη χρησιμοποίηση αυτής αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και έχετε κατανοήσει τους Όρους αυτούς, καθώς και ότι δεσμεύεστε ανεπιφύλακτα από αυτούς, αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστούν η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η ΠολιτικήCookies,. Οι εν λόγω Όροι έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο .

Η ιστοσελίδα tavotana.gr ανήκει στον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο που διατηρεί ατομική επιχείρηση Εμπόριο Καφέ – Τσαγιού – Κακάο και Μπαχαρικών,  Βασιλέως Κωνσταντίνου 135, Τ.Κ. 37100, Αλμυρός Μαγνησίας-Ελλάδα με Α.Φ.Μ. 069810190 ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 50505644000, τηλέφωνο: +30 6972721865, +30 2422024110, ηλεκτρονική διεύθυνση: tavotana.almyros@gmail.com.

Κατά την πρόσβαση και την περιήγηση στην ως άνω ιστοσελίδα ή τη χρησιμοποίηση αυτής, έχετε την υποχρέωση να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης και τις ειδικές επισημάνσεις και προειδοποιήσεις που η ιστοσελίδα περιλαμβάνει.  Όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα έχουν αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες αυτές, κάθε είδους ανακοίνωση και ενημέρωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα, καθώς και τα προϊόντα που διατίθενται σε αυτή δεν έχουν σε καμία περίπτωση σκοπό τη διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση ή πρόληψη οποιασδήποτε νόσου, αρρώστιας, ασθένειας, δυσλειτουργίας, δυσμορφίας ή όποιας άλλης κατάστασης, για τα οποία, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνετε τις συμβουλές και την καθοδήγηση του ιατρού σας. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τη φύση ή την προτεινόμενη χρήση των προϊόντων μας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση  tavotana.almyros@gmail.com ή στα τηλέφωνα +30 6972721865, +30 2422024110 .

Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα, όπως για παράδειγμα πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα, την τιμή και χαρακτηριστικά τους. Η περιγραφή των προϊόντων στην ιστοσελίδα γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.  

Έχουμε υποχρέωση να σας παρέχουμε και σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, την τιμή τους, τον φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, τα έξοδα αποστολής και τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης της παραγγελίας, τον τρόπο πληρωμής, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης.

Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από μια συγκεκριμένη ομάδα προσώπων, όπως για παράδειγμα από έγκυες και θηλάζουσες ή από ανηλίκους, υπάρχει η αντίστοιχη σαφής ένδειξη στην περιγραφή του προϊόντος. Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από ανηλίκους, απαγορεύεται η πώλησή του σε αυτούς.

Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε ιδιώτες καταναλωτές (άρθρο 1α περίπτωση 1 του Ν. 2251/1994). Δεν απευθύνεται σε επιχειρήσεις και σε πελάτες χονδρικής.

Έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε παραγγελία και αγορά προϊόντων από την ιστοσελίδα μας είτε ως επισκέπτης/-πτρια είτε μέσω της δημιουργίας λογαριασμού.  Με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας από την πλευρά σας προς εμάς για αυτό το σκοπό, δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε άνω των 18 ετών, ότι χρησιμοποιείτε την πραγματική ταυτότητά σας, ότι μας χορηγείτε μόνο αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και ότι προβαίνετε στην επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται, προκειμένου αυτές να παραμείνουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις.

Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε λογαριασμό, συμφωνείτε να διαφυλάξετε την εμπιστευτικότητα του λογαριασμού σας, καθώς και των στοιχείων που χρησιμοποιείτε (email και κωδικό πρόσβασης) για τη χρησιμοποίησή του και την πρόσβαση σε αυτόν, και συμφωνείτε να μην επιτρέπετε σε άλλα πρόσωπα να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με τις ως άνω περιγραφόμενες υποχρεώσεις.

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας ή εάν αντιληφθείτε κάποια απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό σας, παρακαλούμε να επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : tavotana.almyros@gmail.com ή στα τηλέφωνα +30 6972721865, +30 2422024110. Έχουμε το δικαίωμα να διαγράφουμε ή να τροποποιούμε τα στοιχεία πρόσβασης στο λογαριασμό σας οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία. Επιπρόσθετα, έχουμε το δικαίωμα να μην παρέχουμε την υπηρεσία δημιουργίας λογαριασμού και/ή να απενεργοποιούμε κάποιο λογαριασμό και/ή να διακόπτουμε τη διάθεση του περιεχομένου μας χωρίς πρότερη ανακοίνωση σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω Όρων Χρήσης ή σε περίπτωση που κρίνουμε ότι είναι προς το συμφέρον μας να πράξουμε έτσι.

Γενικότερα, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε ή/και να παύουμε προσωρινά ή μόνιμα, εν όλω ή εν μέρει,  τις υπηρεσίες μας με ή χωρίς προειδοποίηση προς  τους χρήστες.

Δηλώνετε και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω Όροι Χρήσης αποτελούν τη μόνη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς  σε σχέση με τη χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας  tavotana.gr από εσάς.

Οι εν λόγω Όροι ενδέχεται να υπόκεινται σε τροποποιήσεις, οι οποίες θα τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα. Μπορείτε να επισκέπτεστε όσο συχνά επιθυμείτε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις.

Για την υποβολή παραπόνων οποιοσδήποτε φύσεως, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : tavotana.almyros@gmail.com ή στα τηλέφωνα +30 6972721865, +30 2422024110.

Η παραγγελία σας θα αποσταλεί από τη Γενική Ταχυδρομική, ύστερα από αίτημά σας, στη διεύθυνση αποστολής που μας χορηγήσατε κατά την παραγγελία σας.

Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό επεξεργασία, παραδίδονται και αποστέλλονται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες (δηλαδή, Δευτέρα με Παρασκευή). Παραγγελίες που υποβάλλονται το Σάββατο, την Κυριακή ή κάποια ημέρα εθνικής αργίας τελούν υπό επεξεργασία την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν εσάς και προσδιορίζονται κατά την πληρωμή. Τα εν λόγω έξοδα υπολογίζονται με βάση το μέγεθος και βάρος του δέματος, καθώς και την υποδεικνυόμενη διεύθυνση αποστολής. Τα έξοδα αποστολής και ο χρόνος παράδοσης περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Προορισμός Παραγγελίας

Χρέωση

(€ έως / kg)

Χρέωση

(επιπλέον kg)

Χρόνος

Παράδοσης

(Εργ. Ημέρες)

Εντός Πόλης

€ 3.50 / 2 kg

€ 0.80 / 1 kg

1

Χερσαίοι Προορισμοί

€ 3.50 / 2 kg

€ 0.80 / 1 kg

1 – 2

Νησιωτικοί Προορισμοί

€ 3.50 / 2 kg

€ 1.00 / 1 kg

2

Δυσπρόσιτες Περιοχές

€ 6.50 / 2 kg

€ 1.50 / 1 kg

1 – 3

 

Για αποστολή με εντολή αντικαταβολής με μετρητά, ανεξαρτήτως προορισμού, το κόστος ανέρχεται στα 4.00 μέχρι τα 2 κιλά βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 1.00.

Οι ως άνω χρεώσεις αφορούν και δυσπρόσιτους προορισμούς και περιλαμβάνουν το κόστος τόσο της μεταφοράς όσο και της υπηρεσίας της αντικαταβολής.

Μέγιστη αξία αντικαταβολής με μετρητά είναι τα € 2.000 για κάθε αποστολή.

Σε περίπτωση που η Γενική Ταχυδρομική δεν καταφέρει να σας εντοπίσει παρά τις προσπάθειες  επικοινωνίας που θα καταβάλει (αποστολή sms, έγγραφο ειδοποιητήριο κτλ), τα προϊόντα θα επιστραφούν  σε εμάς και θα σας επιστρέψουμε το τίμημά τους, εφόσον το έχετε καταβάλει,  παρακρατώντας το ποσό που συνίσταται στα έξοδα αποστολής.

Ακόμη, με οικονομικότερη χρέωση, μπορείτε να παραλάβετε το δέμα σας από κατάστημα της Γενικής Ταχυδρομικής της αρεσκείας σας. Σε αυτήν τη περίπτωση, τα έξοδα αποστολής και ο χρόνος παράδοσης περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

Προορισμός Παραγγελίας

Χρέωση

(€ έως / kg)

Χρέωση

(επιπλέον kg)

Χρόνος

Παράδοσης

(Εργ. Ημέρες)

Εντός Πόλης

€ 2.00 / 2 kg

€ 0.70 / 1 kg

1

Χερσαίοι Προορισμοί

€ 2.00 / 2 kg

€ 0.70 / 1 kg

1 – 2

Νησιωτικοί Προορισμοί

2.00 / 2 kg

€ 0.70 / 1 kg

2

 

Για αποστολή με εντολή αντικαταβολής με μετρητά εντός πόλης, με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε κατάστημα της Γενικής Ταχυδρομικής, η χρέωση ανέρχεται στα  € 2,34 μέχρι τα 2 κιλά βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε € 0,70.

Για αποστολή με εντολή αντικαταβολής με μετρητά προς χερσαίους προορισμούς, με παράδοση σε κατάστημα της Γενικής Ταχυδρομικής την επόμενη ή μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα ανάλογα με τον προορισμό παράδοσης, η χρέωση ανέρχεται στα € 2.50 μέχρι τα 2 κιλά βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε € 0.70.

Για αποστολή με εντολή αντικαταβολής με μετρητά προς νησιωτικούς προορισμούς, με παράδοση σε κατάστημα της Γενικής Ταχυδρομικής εντός 2 εργάσιμων ημερών , η χρέωση ανέρχεται στα € 2.50 μέχρι τα 2 κιλά βάρους. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε € 0.70.

Οι ως άνω χρεώσεις περιλαμβάνουν το κόστος τόσο της μεταφοράς όσο και της υπηρεσίας της αντικαταβολής.

Μέγιστη αξία αντικαταβολής με μετρητά είναι τα € 2.000 για κάθε αποστολή.

Σε περίπτωση αλλαγής της υπηρεσίας, όπου η παράδοση τελικά πραγματοποιείται στο χώρο του παραλήπτη, η προσαύξηση επί της βασικής χρέωσης ανέρχεται σε € 1.30.

 

Επισημαίνουμε ότι δεν πραγματοποιούμε αποστολές παραγγελιών στο εξωτερικό.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε την παραγγελία σας από το φυσικό μας κατάστημα,  Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Εμπόριο Καφέ – Τσαγιού – Κακάο και Μπαχαρικών,  Βασιλέως Κωνσταντίνου 135, Τ.Κ. 37100, Αλμυρός Μαγνησίας-Ελλάδα τηλέφωνο: +30 6972721865, +30 2422024110, χωρίς τη χρέωση εξόδων αποστολής, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 πμ  έως τις 2:00μμ.

 

Φροντίζουμε όλα τα προϊόντα που σας παρέχουμε να μην παρουσιάζουν ελαττώματα, να είναι κατάλληλα συσκευασμένα και να αποστέλλονται σε εσάς σε άριστη κατάσταση. Ωστόσο, εάν τυχόν σας αποσταλεί προϊόν που παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως μόλις το παραλάβετε και χωρίς καμία καθυστέρηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση : tavotana.almyros@gmail.com ή στα τηλέφωνα +30 6972721865, +30 2422024110 και ενημερώστε μας σχετικά. Έχετε τη δυνατότητα να μας το επιστρέψετε, ύστερα από συνεννόηση μαζί μας, χωρίς χρέωση των εξόδων αποστολής. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα καταβάλουμε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες, ώστε να το αντικαταστήσουμε και θα σας αποστείλουμε το νέο προϊόν με δική μας χρέωση. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής. Αν εντοπίσετε κάποιο λάθος ή κάποιο προϊόν από την παραγγελία σας δεν σας έχει αποσταλεί, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  tavotana.almyros@mail.com ή στα τηλέφωνα +30 6972721865, +30 2422024110 γνωστοποιώντας σε εμάς τον αριθμό της παραγγελίας σας/τον αριθμό της απόδειξής σας, έτσι ώστε να επιλύσουμε το ζήτημα.

Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης και να επιστρέψετε όλα ή κάποια από τα προϊόντα της παραγγελίας σας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία ή εξήγηση. Για να υπαναχωρήσετε νομίμως από τη σύμβαση σας σε μια τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε να μας αποστείλετε εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των 14 ημερών, email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση tavotana.almyros@mail.com ή ταχυδρομική επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση  Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Εμπόριο Καφέ – Τσαγιού – Κακάο και Μπαχαρικών,  Βασιλέως Κωνσταντίνου 135, Τ.Κ. 37100, Αλμυρός Μαγνησίας-Ελλάδα, καθιστώντας σαφές ότι επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης που θα βρείτε εδώ, χωρίς κάτι τέτοιο να είναι υποχρεωτικό. Από την πλευρά μας, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ.email) επιβεβαίωση της λήψης της υπαναχώρησής σας. Επιπλέον, οφείλετε να μας αποστείλετε με δική σας χρέωση τα προϊόντα καθώς και την απόδειξη εντός 14 ημερών από την αποστολή του ως άνω email ή μαζί με την ως άνω ταχυδρομική επιστολή.  

Εφόσον παραλάβουμε τα προϊόντα που μας επιστρέψατε, έχουμε το δικαίωμα να ελέγξουμε την κατάστασή τους, προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση με εκείνη που βρίσκονταν, όταν σας παραδόθηκαν, και ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εφόσον ολοκληρωθεί ο προαναφερόμενος έλεγχος και διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα είναι δεκτικά επιστροφής, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση σας. Θα εκτελέσουμε την ως άνω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό, και σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Τα έξοδα αποστολής των προϊόντων που επιστρέφετε είναι η μόνη οικονομική επιβάρυνση που θα αναλάβετε εσείς.

Προϊόντα Μη δεκτικά επιστροφής:

  • Προϊόντα που έχουν ανοιχτεί
  • Προϊόντα των οποίων η συσκευασία έχει ανοιχτεί
  • Προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ή κοπεί η ταινία ασφαλείας
  • Προϊόντα τα οποία δεν επιστρέφονται μαζί με τη συσκευασία τους
  • Προϊόντα τα οποία δεν επιστρέφονται μαζί την απόδειξη αγοράς τους

Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τους ακόλουθους τρόπους:

- Με τη χρήση χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας. Σε αυτή την περίπτωση, η πληρωμή σας πραγματοποιείται διαμέσου του ασφαλούς περιβάλλοντος της ALPHA BANK, με την οποία συνεργαζόμαστε. Η εισαγωγή και η επεξεργασία όλων των στοιχείων της κάρτας που θα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε λαμβάνει χώρα μέσα στο περιβάλλον της εν λόγω τράπεζας. Την ασφάλεια αυτής της διαδικασίας πληρωμής εγγυάται η τράπεζα με το σύστημα ασφαλών συναλλαγών ειδικά διαμορφωμένο για online αγορές. Οι κάρτες που γίνονται δεκτές είναι Visa, Mastercard και Maestro από όποια τράπεζα και αν προέρχονται.

- Με αντικαταβολή με μετρητά. Σε αυτή την περίπτωση, εξοφλείτε το ποσό χρέωσης της παραγγελίας σας (τίμημα των προϊόντων και έξοδα αποστολής) και το κόστος της αντικαταβολής (το κόστος  αντικαταβολής, ανεξαρτήτως προορισμού, είναι € 4.00 μέχρι τα 2 κιλά βάρους - για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε € 1.00 - μέγιστη αξία αντικαταβολής με μετρητά είναι τα € 2.000 ανά αποστολή) στον διανομέα της Γενικής Ταχυδρομικής που θα σας παραδώσει την παραγγελία σας. Συμβουλευτείτε εδώ και την υπηρεσία που παρέχουμε για αποστολή με εντολή αντικαταβολής με μετρητά, με παράδοση σε κατάστημα της Γενικής Ταχυδρομικής της αρεσκείας σας.

- Με κατάθεση μετρητών σε φυσικό κατάστημα της τράπεζας ή μέσω web banking στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

ALPHA BANK
IBAN: GR1501403120312002002001999
Δικαιούχος: Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος

Στην αιτιολογία της κατάθεσης, παρακαλείσθε να αναγράφετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και τον κωδικό της παραγγελίας σας.

- Με πληρωμή μέσω κάρτας (χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης) ή μέσω μετρητών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας από το φυσικό μας κατάστημα που βρίσκεται Βασιλέως Κωνσταντίνου 135, Τ.Κ. 37100, Αλμυρός Μαγνησίας-Ελλάδα, email: tavotana.almyros@mail.com, τηλέφωνο: +30 2422024110, +30 6972721865.

A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.