Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR) (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)  και με κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

H ακόλουθη πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξηγεί το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία, τον τρόπο με τον οποίο υφίστανται επεξεργασία, καθώς τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ενημερώνουμε κατά καιρούς την παρούσα πολιτική για λόγους συμμόρφωσης με μεταβολές στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/5/2023
Ημερομηνία πρώτης επικαιροποίησης: 22/3/2024


1)      Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας:

Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Βασιλέως Κωνσταντίνου 135, Τ.Κ. 37100, Αλμυρός Μαγνησίας-Ελλάδα, email: tavotana.almyros@mail.com, τηλέφωνο: +30 2422024110, +30 6972721865

 

2)      Χρήση και σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

Δεν απαιτείται η δήλωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και να περιηγηθείτε σε αυτή. Ωστόσο, η ιστοσελίδα σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, τηλεφώνου ή ταχυδρομικώς καθώς και να εγγραφείτε στο newsletter μας. Επίσης, η ιστοσελίδα σας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε παραγγελία και αγορά προϊόντων είτε ως επισκέπτης/-τρια είτε μέσω της δημιουργίας λογαριασμού.

Α. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο επικοινωνήσετε μαζί μας, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει, για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας και να απαντήσουμε στο μήνυμα, ερώτημα ή αίτημα που μας έχετε υποβάλει. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα διαχειριστούμε για αυτόν τον σκοπό είναι το όνομα και το επώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε χορηγήσει και το περιεχόμενο του μηνύματος που μας έχετε στείλει.

Νομική βάση επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον μας να διαχειριζόμαστε ορθώς μηνύματα, ερωτήματα ή αιτήματα που μας υποβάλλονται.

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ NEWSLETTER:

Εφόσον εγγραφείτε στο newsletter μας, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση  σας , προκειμένου να σας αποστείλουμε το newsletter μας.

Νομική βάση επεξεργασίας: η συγκατάθεσή σας να εγγραφείτε στο newsletter μας.

Αν έχετε εγγραφεί στο newsletter μας, αλλά δεν επιθυμείτε  πλέον τη λήψη του, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση tavotana.almyros@mail.com ή μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας  μέσω του συνδέσμου “unsubscribe”, ο οποίος εμπεριέχεται στα newsletters που λαμβάνετε από εμάς ή να προβείτε σε κατάργηση της εγγραφής σας μέσω της σχετικής επιλογής που προσφέρει ο λογαριασμός σας, εφόσον διαθέτετε. Σε αυτή την περίπτωση θα διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το αρχείο μας και θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε newsletter.

Γ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ:

Εφόσον αποφασίσετε να προχωρήσετε σε παραγγελία και αγορά προϊόντων είτε ως επισκέπτης/-τρια είτε μέσω της δημιουργίας λογαριασμού, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου που επιλέγετε να μας χορηγήσετε (η χορήγηση αριθμού τηλεφώνου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική, η χορήγηση αριθμού κινητού τηλεφώνου είναι προαιρετική), την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ταχυδρομική διεύθυνση που μας χορηγείτε, προκειμένου να ανταποκριθούμε στην παραγγελία που έχετε πραγματοποιήσει και να εκδώσουμε την απόδειξή σας.

Νομική βάση επεξεργασίας: η αναγκαιότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της παραγγελίας σας

 

 

3)      Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και  μας χορηγείτε, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, προκειμένου να μας υποβάλετε μηνύματα, ερωτήματα ή αιτήματα θα υπόκεινται σε επεξεργασία από εμάς μέχρι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε επιτυχώς το μήνυμα, ερώτημα ή αίτημά σας.

Β. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και μας χορηγείτε, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, προκειμένου να λαμβάνετε το newsletter μας, θα υπόκεινται σε επεξεργασία για όσο χρονικό διάστημα επιλέγετε να είστε εγγεγραμμένοι στο newsletter μας.

Γ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και μας χορηγείτε, προκειμένου να πραγματοποιήσετε παραγγελίες και αγορές προϊόντων, θα υπόκεινται σε επεξεργασία από εμάς μέχρι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε επιτυχώς την παραγγελία σας και θα βρίσκονται στο αρχείο μας μετά την ολοκλήρωση της αγοράς σας, εφόσον αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όπως για παράδειγμα  συμβαίνει στην περίπτωση της διατήρησης στο αρχείο μας των εν λόγω δεδομένων, από τη στιγμή που αυτή επιβάλλεται από διατάξεις φορολογικού δικαίου.

Δ. Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε λογαριασμό για την παραγγελία και αγορά προϊόντων από την ιστοσελίδα μας και, στη συνέχεια, ζητήσετε από εμάς την απενεργοποίηση του λογαριασμού αυτού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και μας έχετε χορηγήσει στο πλαίσιο αυτής της δημιουργίας ή/και της χρήσης του λογαριασμού σας θα βρίσκονται στο αρχείο μας μετά την ολοκλήρωση της απενεργοποίησης του λογαριασμού σας,  εφόσον αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όπως για παράδειγμα  συμβαίνει στην περίπτωση της διατήρησης στο αρχείο μας των εν λόγω δεδομένων, από τη στιγμή που αυτή επιβάλλεται από διατάξεις φορολογικού δικαίου.

 

4)      Χρήση cookies:

Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ διαβάστε την πολιτική  cookies.

 

5)      Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι πολύ σημαντική για εμάς. Έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, καθώς και για την προστασία τους από παράνομη καταστροφή ή απώλεια, άνευ άδειας κοινολόγηση, προσπέλαση ή χρήση.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους  με μοναδική εξαίρεση στενούς συνεργάτες εμπιστοσύνης μας, οι οποίοι τελούν υπό τις οδηγίες μας και έχουν δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να δημιουργήσετε λογαριασμό για την παραγγελία και αγορά προϊόντων από την ιστοσελίδα μας, για την αναγνώρισή σας από την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιείτε το email και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε χορηγήσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού, τα οποία (email και κωδικό πρόσβασης) κάθε φορά που τα καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στο λογαριασμό σας. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλετε τον κωδικό πρόσβασής σας όσο συχνά επιθυμείτε μέσω των επιλογών του λογαριασμού σας ή να ζητήσετε την ανάκτηση ή την αλλαγή του κωδικού σας.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν τα εισάγετε στην ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL.

Αν επιλέξετε να εξοφλήσετε την παραγγελία στην οποία έχετε προβεί είτε ως επισκέπτης είτε διαμέσου του λογαριασμού σας με χρέωση της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης σας κάρτας, στην ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύονται στοιχεία της κάρτας σας. Την ασφάλεια αυτής της διαδικασίας πληρωμής εγγυάται η τράπεζα με το σύστημα ασφαλών συναλλαγών ειδικά διαμορφωμένο για online αγορές.

Αν επιλέξετε να εξοφλήσετε την παραγγελία στην οποία έχετε προβεί είτε ως επισκέπτης/-τρια είτε διαμέσου του λογαριασμού σας με κατάθεση σε τραπεζικό μας λογαριασμό και μας αποστείλετε το αποδεικτικό εξόφλησης της τράπεζας, το οποίο ενδέχεται να εμπεριέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα στοιχεία θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την έκδοση παραστατικών και για τη συμμόρφωση μας με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. διατάξεις φορολογικού δικαίου).

 

 

6)      Σύνδεση με πλατφόρμες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης:

Χρησιμοποιούμε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την προώθηση της ιστοσελίδας μας (Facebook, Instagram). Σε περίπτωση που επιλέξετε να συνδεθείτε σε αυτές τις πλατφόρμες μέσω των συνδέσμων που παρέχει η ιστοσελίδα μας, διευκρινίζουμε ότι οι εν λόγω πλατφόρμες έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και cookies, τις οποίες πρέπει να συμβουλευτείτε και να διαχειριστείτε όπως εσείς επιθυμείτε και οι οποίες δε συνδέονται ούτε σχετίζονται με τις αντίστοιχες δικές μας πολιτικές.

 

7)      Τα δικαιώματά σας:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τηρούμε στο αρχείο μας. Πριν από την απάντηση στο αίτημά σας, θα ζητηθεί η εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, εφόσον κρίνετε ότι αυτά είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασμένα. Επιπρόσθετα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.  Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας που χορηγήσατε για την εγγραφή στο newsletter μας. Επίσης, εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό για την πραγματοποίηση παραγγελιών και αγορών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί (Βλ. Στοιχεία επικοινωνίας που περιέχονται στην ενότητα 8) και να ζητήσετε την απενεργοποίησή του. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε χορηγήσει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμό από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την πλευρά μας.

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας σύμφωνα με  τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR) (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)τον ΓΚΠΔ, καθώς και με κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα/παράπονο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση tavotana.almyros@gmail.com.

Χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός  ενός (1) μήνα από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος/παραπόνου, θα σας παρέχουμε πληροφορίες για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται κατόπιν του εν λόγω αιτήματος/παραπόνου. Αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο  (2)  επιπλέον μηνών , εφόσον απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος/παραπόνου και του αριθμού των αιτημάτων/παραπόνων. Θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους της εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος/παραπόνου.

 

Σε περίπτωση που δε λάβατε απάντηση από εμάς  εντός των ως άνω προθεσμιών κατόπιν υποβολής αιτήματος/ παραπόνου ή εφόσον κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από εμάς κατόπιν υποβολής αιτήματος/παραπόνου δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)  

 

8)      Στοιχεία επικοινωνίας:

Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Βασιλέως Κωνσταντίνου 135, Τ.Κ. 37100, Αλμυρός Μαγνησίας-Ελλάδα, email: tavotana.almyros@mail.com, τηλέφωνο: +30 2422024110, +30 6972721865